V Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie


Kolędy, pastorałki i widowiska kolędnicze zabrzmiały na scenie Domu Kultury Lubelskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w dniach 10 – 11 stycznia 2015 roku. Grupy śpiewaków i artystów ludowych przyjechały z różnych zakątków naszego kraju. Nie zabrakło także licznej reprezentacji z gminy Dzwola, która została hojnie doceniona przez jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Adamowskiego.

W kategorii zespołów śpiewaczych:

I miejsce – „Jarzębina” z Kocudzy i Zespół Babeczki z Zawitały,
II miejsce – „Sami Swoi” z Kocudzy, „Janowianki” z Janowa Lubelskiego i Moszczanianki z Moszczanki,
III miejsce – Karczmiska, „Ostrowianki”, „Pelagia” z Leopoldowa, Kresowianki z Włodawy, „Roztoczanki” z Branwi,
Wyróżnienia – „Czerniczanki” z Czernic, Aleksandrowiacy” z Aleksandrowa, „Podzamcze” z Mełgwi, Siedliszczanie znad Wieprza, Dziecięcy Zespół ludowy „Kłosy”z Siedliszcza, „Branwiacy z Branwi, „Marianki” z Kocudzy.

Z. Buryta