VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek


Jednym z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych jest wspólne śpiewanie kolęd. Nawiązując do starego zwyczaju w dniu 21 stycznia 2018r. spotkaliśmy się w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej na VI Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. W świątecznym nastroju, przy świetle choinkowych lampek mogliśmy wysłuchać pięknych, tradycyjnych pieśni, a także wspólnie zaśpiewać niektóre z nich. Młodzież oraz zespoły biorące udział w przeglądzie oprócz występów solowych mieli również wspaniałą okazję do tego, aby zaśpiewać wybraną kolędę wspólnie z publicznością. Swoje umiejętności zaprezentowali utalentowani soliści śpiewając i wykonując muzykę ,,na żywo”. W koncercie brali udział uczniowie ze Szkół w Kocudzy, Krzemieniu i Dzwoli. Wystąpily również zespoły: Kocudzanki, Roztoczanki, Branwiacy, a także solista pan Stanisław Rawski, który wykonał kolędy na harmonijce ustnej. Swoją obecnością uświetnił naszą uroczystość Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek, który na zakończenie zagrał i zaśpiewał kilka kolęd. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

J. Dycha