VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie


W dniach 9 -10 stycznia w domu kultury LSM w Lublinie odbył się VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych. Zamiarem Organizatorów jest podtrzymywanie rodzimych tradycji i kultury niematerialnej oraz uwrażliwianie na piękno kolęd śpiewanych w domach i przez grupy kolędnicze.

Zespoły, grupy kolędnicze, soliści przyjechali z różnych stron województwa lubelskiego. Naszą placówkę reprezentowały cztery zespoły śpiewacze i dwie solistki: Roztoczanki i Branwiacy z Branwi, Marianki i Kocudzanki z Kocudzy oraz Janina Oleszek z Kocudzy i Janina Dyjach ze Zdzisławic. Za prezentowane kolędy i pastorałki wszyscy otrzymali wyróżnienia.

Zwycięzcom gratulujemy.

Tekst: foto:  I. Krawiec