Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

VIII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie

Cień

VIII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie

Tegoroczny VIII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych odbył się w dniach 26,27 stycznia 2018 r. Przegląd został zorganizowany przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Wykonawcy zaprezentowali kolędy i pastorałki zarówno te doskonale znane, jak i trochę zapomniane oraz te zupełnie nowe. W pierwszym dniu przeglądu wzięli udział artyści od przedszkola, aż po gimnazjum. Wszystkie wykonania były piękne, a wykonawcy przygotowali się najlepiej jak potrafili. Wykonawców oceniało Jury w składzie:
Marek Mochol-instruktor muzyczny Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie,
Robert Ptasznik- pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim oraz Andrzej Gotner – przedstawicielwydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
Po wysłuchaniu 29 prezentacji scholii, solistów, duetów, grup wokalnych, komisja postanowiła przyznać:
Kategoria I – soliści (klasa O-III)
Za udział – Rozalia Staniec, Klaudia Pasierkiewicz, Izabela Kalinowska, Barbara Biżek, Katarzyna Kozik, Alicja Tracz
Kategoria I – soliści (klasa IV-VII)
I miejsce – Julia Jaskowska, Maria Dametko
II miejsce – Julia Fijałkowska, Kinga Wołoszyn
III miejsce – Aleksandra Tracz
Za udział – Natalia Jocek, Szymon Staniec, Kinga Gałus, Natalia Sikora, Łucja Kosikowska, Dorota Zuń, Wiktoria Bucoń, Wiktoria Krawczyk
Kategoria I – soliści (klasy gimnazjalne i średnie)
I miejsce – Elżbieta Jakubiec
II miejsce – Karolina Mędyk
Za udział – Anna Galek, Michał Galek, Julia Igras
Kategoria I – duety (klasa IV-VII)
I miejsce – „Ich Dwóch”
II miejsce – Martyna Jachura i Magdalena Uzar
Kategoria II – grupy, zespoły mieszane wiekowo, instrumentaliści
I miejsce – „Błękitne Korale”
II miejsce – „Fantazja”
III miejsce – Schola Parafialna z Szastarki
Statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe laureatom i wszystkim uczestnikom przeglądu wręczali: Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Jury oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie Ewa Białoń.
Drugi dzień przesłuchań to występy dorosłych solistów, zespołów śpiewaczych , zespołów instrumentalno-wokalnych oraz kapel i chórów .Uroczystego otwarcia drugiego dnia przeglądu dokonał Wójt Artur Jaskowski oraz Pani Joanna Bigos Radna Rady Powiatu Kraśnickiego,która wystąpiła w imieniu Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja. Następnie wszyscy goście mogli wysłuchać koncertu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. Uczestnicy wykonali piękne staropolskie kolędy oraz pastorałki, które dostarczyły wiele radości a niepowtarzalny nastrój życzliwości udzielał się zarówno organizatorom jak również wszystkim obecnym.W czasie obrad Jury mogliśmy wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie. Organizatorzy powołali profesjonalną komisję oceniającą uczestników. Jury w składzie:
Paweł Warowny- kulturoznawca, założyciel i kierownik Ludowych Zespołów śpiewaczych, tanecznych i obrzędowych – miłośnik polskie kultury ludowej zwłaszcza swojego regionu, Kornelia Niedbał – Młodszy Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie oraz Andrzej Gotner – przedstawiciel wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku . Po wysłuchaniu 33 prezentacji w pięciu kategoriach solistów, zespołów śpiewaczych, chórów, zespołów wokalno-instrumentalnych oraz kapel postanowiła przyznać:
Kategoria: soliści
I miejsce – Janina Chmiel
ZA UDZIAŁ – Janina Markut, Mirosław Kolasa, Alina Myszak, Aleksandra Skrzypska, Hieronim Markut, Henryka Dąbek
Kategoria: chóry
NAGRODA SPECJALNA WÓJTA GMINY SZASTARKA – Parafialny Chór z Polichny ,który w tym roku obchodzi wspaniały jubileusz 80-lecia istnienia.
Kategoria: zespoły śpiewacze a’capella
I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Marianki”
ZA UDZIAŁ – Zespół Śpiewaczy „Janowianki”, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze, Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk, Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Zastawia, Zespół Śpiewaczy „Stanianki”, Zespół Śpiewaczy GOK Modliborzyce, „Branwiacy”, „Kocudzanki”, Zespół Śpiewaczy „Zorza” z Dereźni, „Roztoczanki”, Zespół „Kowalanki” z Kowalina, „Branwiacy”,
Zespół Śpiewaczy „Piłatczanki” z Piłatki,
Kategoria: kapele
I miejsce – Kapela Ludowa z Gościeradowa
ZA UDZIAŁ – Zespół Ludowy z Księżomierzy, Kapela „Kalina-Folk” z Polichny, Kapela z Potoka Wielkiego, Rodzinna Kapela Mazurów, Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki, Kapela Ludowa „Krążałka”
Kategoria: zespoły wokalno-instrumentalne
I miejsce – Young and full of energy
ZA UDZIAŁ – Senior Wigor z Salomina, VOX CELESTIS
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród za możliwość uhonorowania uczestników, gratulujemy wszystkim wykonawcom, a słowa szczególnego podziękowania kierujemy do Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja współorganizatora za możliwość przeprowadzenia kolejnej już VIII edycji Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych.
Przegląd zakończył się poczęstunkiem oraz wspólnym biesiadowaniem.

Organizatorzy Przeglądu

Drukuj

Powrót
Do Góry