Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

VIII Przegląd Twórczości Lokalnej w Potoku-Stany

Cień

VIII Przegląd Twórczości Lokalnej w Potoku-Stany

13 października 2018 r. w miejscowości Potok-Stany odbył się VIII Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim, przy współpracy z samorządem Gminy. Obecnych powitał wójt Gminy pan Jerzy Pietrzyk, oraz pani Anna Brankiewicz dyr. GOK w Potoku Wielkim, która również prowadziła imprezę. Głównym celem przeglądu była prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej, pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru, upowszechnianie kultury ludowej, doskonalenie warsztatu wykonawczego uczestników oraz popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru. W wydarzeniu uczestniczyło: 15 zespołów, 3 kapele, 6 solistów – instrumentalistów oraz 13 stowarzyszeń rękodzieła, które przedstawiły swoje prace wykonane różnymi technikami. Wykonawcy reprezentowali pięć powiatów: janowski, lubelski, biłgorajski, kraśnicki oraz sandomierski. Gminę Dzwola reprezentowały zespoły: Marianki, Roztoczanki i Borowiacy oraz soliści: Janina Oleszek, Janina Dyjach oraz Stanisław Rawski, który grał na harmonijce ustnej. Jury w składzie Janina Biegalska oraz Barbara Nazarewicz, postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników biorących udział w przeglądzie. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy, nagrody pieniężne oraz zaproszenie na warsztaty artystyczne. Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna naturalnej spontaniczności atmosfera – łącznie ze wspólnym śpiewem i tańcem. Przegląd zakończył się wspólną biesiadą, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Drukuj

Powrót
Do Góry