Warsztaty śpiewu ludowego ,,Gwary Kocudzkiej” w Warszawie


17 listopada 2018 r. w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej w Warszawie rozbrzmiewały pieśni prowadzone przez zespół ,,Jarzębina” z Kocudzy. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. o  dawnych zwyczajach i obrzędach weselnych, które są do dzisiaj kultywowane w naszej lokalnej społeczności. Był też czas na naukę dawnych kolęd i pastorałek w  kocudzkiej gwarze. Dziękujemy organizatorom warsztatów śpiewaczych za zaproszenie i pozdrawiamy!