Warsztaty Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet


Jakie cuda można wyczarować z krepiny i bibuły pokazały panie ze Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet podczas warsztatów zorganizowanych w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzemieniu. Korzystając z rad i pokazu Pani Marii Małek – artystki ludowej z Cygan woj. podkarpackie, panie, dzieci i młodzież wykonywali różyczki, stokrotki, krokusy i inne kwiaty, które zostały wykorzystane do zrobienia palm i stroików.

Podczas spotkania dyskutowano nad zgubnym losem osób uzależnionych od alkoholu, uczestników zapoznano z placówkami udzielającymi pomocy alkoholikom, a młodzieży wyświetlono film „Powiedz NIE”.

Warsztay zostały dofinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Z. Buryta