Wyniki konkursu „Młodość bez uzależnień”!


8 października Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Młodość bez uzależnień”. Celem konkursu było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień, promowanie pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania czasu, postaw społecznych i relacji międzyludzkich, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia, a także popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W konkursie wzięło udział 42 osoby w dwóch kategoriach wiekowych, z których 8 osób zostało nagrodzone:

Kategoria wiekowa I-IV

I miejsce ex aequo: Klaudia Jargiło i Bartłomiej Jargiło

II miejsce Julia Flis

III miejsce Kacper Daśko

Kategoria wiekowa V-VIII

I miejsce Izabela Jargieło

II miejsce Oliwia Sobótka

III miejsce ex aequo Gabriela Grzybowska i Emilia Momot

Nagrody zostały zakupione z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.