X Przegląd Kolęd i Pastorałek


Zapraszamy na X Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 16 stycznia 2022 r, o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Kocudzy Drugiej 59.

Regulamin przeglądu:

 1. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury

 1. Cel:

Celem przeglądu kolęd i pastorałek jest podtrzymywanie lokalnych tradycji śpiewaczych poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek, rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania, a także integracja wielopokoleniowa.

 1. Zadanie:

Przygotowanie i zaśpiewanie dwóch  kolęd lub pastorałek (w przypadku zbyt dużej liczby uczestników wykonywany będzie tylko jeden utwór).

 1. Warunki uczestnictwa (zgłoszenie do konkursu)
 • Kartę zgłoszenia należy przesłać na email: dzwolaok@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Kultury lub Bibliotek w godzinach ich pracy (najlepiej po kontakcie telefonicznym)
 • karta zgłoszenia do pobrania na stronie dzwolaok.pl
 • termin zgłoszeń upływa 10 stycznia 2022r. (poniedziałek)
 1. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Dzwola.

 1. Kategorie wiekowe
 • Dzieci (do 13 lat)
 • Młodzież (14-18 lat)
 • Dorośli (powyżej 18 lat)
 1. Zasady uczestnictwa
 • Uczestnicy (solo, duety, zespoły, inne) przygotowują dwie kolędy lub pastorałki.
 • Utwory można wykonywać a cappella, z podkładem muzycznym lub z własnym akompaniamentem.
 1. Termin i miejsce:

16 stycznia 2022 r, o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Kocudzy Drugiej 59

 1. Ocena i nagrody:
 • oceny uczestników dokona jury przeglądu powołane przez organizatora,
 • nagrody otrzymają uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 1. Inne:
 • udział w przeglądzie jest dobrowolny i bezpłatny,
 • udział w przeglądzie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych przez organizatora,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników przeglądu w formie publikacji fotograficznej na stronie internetowej dzwolaok.pl, w mediach społecznościowych, a także w prasie lokalnej.
 • z każdym niepełnoletnim uczestnikiem przeglądu, powinien być obecny opiekun,
 • GBPiOK nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Przystąpienie do przeglądu oznacza akceptację  niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

Wypełnij kartę zgłoszenia i weź udział w przeglądzie! 

Karta zgłoszenia