XIV Wojewódzki Przegląd Muzykujących na Harmonijkach Ustnych


 Już po raz czternasty spotkali się w Modliborzycach miłośnicy gry na harmonijce ustnej, grzebieniu, okarynie – w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Muzykujących na Harmonijkach Ustnych.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazł się Józef Książek z Kocudzy, wyłoniony spośród 19 muzykujących, pochodzących z siedmiu powiatów woj. lubelskiego.

Z. Buryta