XV Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych


Zapraszamy do wzięcia udziału w XV Praskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych! 

W konkursie mogą wziąć udział młodzi pasjonaci filmu w wieku do 18 lat – uczniowie szkół podstawowych oraz średnich. Ich zadaniem jest stworzenie filmu w jednej z trzech kategorii konkursowych:
– dokument i reportaż,
– wideoklip i animacja,
– fabuła.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2022!

Gala finałowa zaplanowana jest na 30 marca 2022 roku.

Nagrody XV PFFM:

– Złota Praska Klisza za zajęcie pierwszego miejsca,

– Srebrna Praska Klisza za zajęcie drugiego miejsca,

– Brązowa Praska Klisza za zajęcie trzeciego miejsca,

– Nagroda Internautów,

– Nagroda za Najlepsze Zdjęcia.

Oprócz pamiątkowych statuetek laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Pula nagród jest bardzo wysoka i z każdą edycją wzrasta.

Najważniejsze zasady konkursowe:

– Przyjmujemy filmy zrealizowane po 1 stycznia 2020 przez osoby, które w momencie ukończenia filmu miały nie więcej niż 18 lat;

– Przy realizacji filmu dopuszczalne jest wsparcie osób powyżej 18 roku życia, ale autorstwo filmu musi być bezspornie przypisane osobie spełniającej kryterium wiekowe;

– Film powinien być przesłany w najlepszej dostępnej jakości;

– Filmy należy zgłosić i przesłać do 6 marca 2022;

– Filmy powinny zostać zrealizowane w języku polskim lub opatrzone polskimi napisami;

– Warunkiem odbioru nagród finansowych jest obecność podczas gali finałowej.

Prace można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej.