XVI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastarałek „Hej kolęda, kolęda…”


Trzecie  miejsce wyśpiewał dziecięcy zespół Wisienki na przeglądzie kolęd zorganizowanym 23 stycznia w JOK.  Ze względu na bardzo dużą ilość chętnych do wzięcia udziału w konkursie, wykonawcy prezentowali tylko jeden utwór. Dziewczynki i jeden chłopiec – członkowie Wisienek – wykonali kolędę „Maleńki Jezu”.

Admin