XVII Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów


Liczna grupa seniorów reprezentowała gminę Dzwola podczas XVII Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej  Seniorów, który odbył się 19 listopada w Dęblinie. Kapela Stacha z Dzwoli, zespół Marianki i zespół Kocudzanki wyruszyli z samego rana do Dęblina, nie tylko po to, aby zaprezentować swoje umiejętności muzyczne, ale także, aby podziwiać występy artystów z innych powiatów, wymienić się doświadczeniem oraz uczestniczyć we wspólnej zabawie.

Komisja konkursowa, po wysłuchaniu 35 pozycji, przyznała nagrody i wyróżnienia:

 – zespoły Kocudzanki i Marianki otrzymały nagrody w kategorii występ grupowy,

 – Kapela Stacha z Dzwoli  i solistka Alina Myszak zdobyli  Nagrody Starosty Ryckiego.

Z. Buryta