XVIII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS – 2018


18. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów “ARS” 2018 odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Caritas “Dom Nadziei” w Lublinie. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W Przeglądzie wzięło udział 68 podmiotów wykonawczych, w tym: 31 w kategorii MUZYKA, 19 w kategorii FOLKLOR oraz 18 w kategorii TEATR.
Jury w składzie:
Anna Kistelska – główny instruktor ds. Literatury i Recytacji (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Andrzej Sar – główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Kornelia Niedbał – młodszy instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
po obejrzeniu i wysłuchaniu 16 zespołów wokalnych, 5 chórów, 2 duetów, 8 solistów, 17 zespołów śpiewaczych, 2 teatrów obrzędowych, 9 form teatralnych i kabaretowych oraz 9 recytatorów postanowiło zakwalifikować do 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 następujących wykonawców:
Kategoria MUZYKA:
1. Chór Mieszany “Sitanianie” z Sitańca
2. Janina Dyjach
3. Tadeusz Kornyluk
4. Zbigniew Motyka
5. Alina Myszak
Kategoria FOLKLOR:
1. Zespół “Kocudzanki” z Kocudzy
2. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy “Blinowianki” z Blinowa
Kategoria TEATR:
1. Stefania Banucha z Trzcińca (forma kabaretowa)
2. Kabaret “Pod Siwym Włosem” z Żółkiewki
3. Stanisława Maj (recytator)
4. Janina Oleszek (recytator)
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić (bez nominacji do Ogólnopolskiego Przeglądu “ARS 2018”) następujących wykonawców:
Zespół Klubu Seniora z Bychawy, Zespół “Poleska Nuta” z Kołacz, Zespół “Niezapominajki” z Dminina, Ludowy Zespół “Aleksandrowiacy” z Aleksandrowa, Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Zastawia, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy “Karczmiska” z Leopoldowa, Zespół “Radość” z Liszna, Zespół “Pawłowianki” z Pawłowa, Zespół “Branwiacy” z Branwi, Zespół “Lubelskie Babie Lato” z Lublina, Chór “Zorza” ze Stężycy, Duet “Cecylia i Andrzej”, Lucjan Nadzieja (recytator), Izabela Kłusek (recytator), Jerzy Litwiniuk (recytator), Danuta Buryła (forma kabaretowa)