XXV Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek


W niedzielę 23 stycznia 2023 roku w Modliborzycach odbył się XXV Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek. Celem przeglądu jest ochrona i dokumentacja autentycznego repertuaru i śpiewu ludowego kolęd i pastorałek na terenie Lubelszczyzny oraz popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie.  Widowisko wspólnie organizują Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urząd Miejski w Modliborzycach i Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach.

Przegląd po dwuletniej formie on-line powrócił do formy stacjonarnej. W sali widowiskowej zaprezentowały się również dwa zespoły śpiewacze z ternu Gminy Dzwola – Branwiacy i Roztoczanki, oraz p. Alina Myszak – solistka, która zajęła pierwsze miejsce w kategoria soliści.

Decyzją komisji nagrodę specjalną imieniem Włodzimierza Gomółki, ufundowaną przez jego przyjaciół z PSL otrzymała p. Alina Myszak.