Zamów miejsce w Źródle nr 32


W pierwszej połowie października ukaże się 32 nr gminnego kwartalnik „Źródło” w nakładzie 1000 egzemplarzy. Zachęcamy do zamawiania przestrzeni reklamowej.

Poniżej cennik oraz wzór zamówienia, które należy wypełnić oraz przesłać do 27-go września na nasz e-mail dzwolaok@gmail.com, bądź dostarczyć do Ośrodka Kultury wraz z grafiką reklamową.

CENNIK REKLAM Źródło     ZAMÓWIENIE REKLAMY Źródło