Zespoły


BRANWIACY

Zespół został założony w 2013 r. Członkowie grupy posiadają stroje ludowe pozyskane z projektu.

Zespół bardzo chętnie bierze udział w przeglądach, koncertach i konkursach:

 • 02.2013 r. – zespół uświetnił swoim występem Mszę Świętą odprawianą w kościele św. Anny w Branwi, a następnie uczestniczył w koncercie pieśni wielkopostnych „STABAT MATER”.
 • 05.2013 r. –  XXXVIII Festiwal Folkloru Eliminacji Regionalnych do 47-ego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego konkursu Tańca Tradycyjnego w Janowie Lubelskim.
 • 05.2014 r. – X Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
  w Rejowcu.
 • 02.2014 r. – Żywa Muzyka, taniec, gry i zabawy. Muzyczne spotkanie Branew na Roztoczu.
 • 05.2014 r. – 39 Festiwal Folkloru eliminacje do 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych. Komisja wytypowała zespół Branwiacy na eliminacje wojewódzkie.
 • 2015 r. XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.
 • 05.2016 r. 41 Edycja Festiwalu Folkloru w ramach Jarmarku Janowskiego.
 • 05.2016 r. – 50 ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków w Lublinie.
 • 10.2017 r. – XVIII Jesienny Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Zamościu.
 • 01.2018 r. VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kocudzy Drugiej.
 • 26-27.01.2018 r.- Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie.
 • 06.2018 r. – XV Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych w Potoku Wielkim.
 • 06.2018 r. – X Spotkanie Akademickie w Bukowinie.
 • 10.2018 r. – XIX Jesienny Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Zamościu.
 • 01.2019 r. – VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kocudzy Drugiej.
 • 01.2019 r. – XXI Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd
  i Pastorałek w Modliborzycach.
 • 01.2019 r. – IX Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie.
 • 05.2019 r. 44 Festiwal Folkloru w Janowie Lubelskim.
 • 05.2019 r. – XVI Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych w Potoku Stany.
 • 07.2019 r. Występ na festynie ludowym „ Z Kolbergiem po gminie”
  w Kocudzy.
 • 09.2019 r. – Występ w Domu Kultury w Potoku Wielkim, podczas jubileuszu z okazji 35-lecia działalności tamtejszego zespołu Stanianki.
 • 08.2019 r. – Festiwal Pieśni Patriotycznych w Modliborzycach.
 • 10.2019 r. – XX Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Zamościu.
 • 11.2019 r. – Wykonanie Pieśni Patriotycznych w Branwi.
 • 12.2019 r. – X Ogólnopolski Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Lublinie.
 • 01.2020 r. – X Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie.
 • 01.2020 r.-  VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kocudzy.
 • 09.2020 r. – VI Międzygminny Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec
  w Jędrzejówce.

Zespół Branwiacy jeździł również na występy muzyczne do Dęblina. W czasie swojego kilkuletniego działania zespół zdobył wiele nagród, oraz wyróżnień.  


KOCUDZANKI

Zespół „Kocudzanki” powstał w 2011 roku przy Klubie Seniora w Kocudzy. Kierownikiem zespołu jest Alina Myszak.

Od początku istnienia grupa starała się nawiązać współpracę z sąsiadującymi gminami, powiatami, a także województwami.  Panie miały stroje własne i kolorowe chusty. W 2013 roku z projektu unijnego otrzymały kompletne stroje ludowe- lubelskie.

Śpiewają pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne, religijne (maryjne, bożonarodzeniowe, wielkopostne). Kilka lat na akordeonie przygrywał im Robert Kaproń.

Współpracują z LGD w Janowie Lubelskim. W 2013 roku były na Wojewódzkich Targach Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach k. Świdnika. Reprezentowały gminę Dzwola na Gali Kultury w Lublinie. Od kilku lat uczestniczą na spotkaniach akademickich w Bukowinie gm. Biszcza, które organizuje WSZ w Zamościu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny. Występowały na Festiwalu Tradycji Ludowych „U zbiegu rzeki” w Rykach-Stężycy, przeglądach artystycznych seniorów „Bo radość jest w nas” w Stalowej Woli, Kraśniku, Świdniku, Zaklikowie.

Osiągnięcia jakie zdobyły podczas występów:

-regularnie występują na Jesiennym Przeglądzie Seniorów w Zamościu, Hrubieszowie, następnie Finał Wojewódzki w Dęblinie zdobywając nagrody
i wyróżnienia za zajęte miejsca (I,II i wyróżnienia),

-przeglądy kolęd, pastorałek i grup kolędniczych od 2012  roku w Lublinie Modliborzycach, Polichnie i Kocudzy.

-obrzęd „Babskie Kolędowanie” 2012 rok w Lublinie (III miejsce),

-pieśni patriotyczne w Janowie Lubelskim, Modliborzycach, oraz Kocudzy,

-pieśni weselne w Potoku Wielkim (I,II,III miejsce i wyróżnienia),

-Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
(I miejsce w 2018 roku),

-Ogólnopolski Festiwal ARS we Włocławku (II miejsce w 2018 roku),

-Festiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie k/Lublina (I miejsce w 2018 roku),

– Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym(Srebrny Różaniec w 2017
i 2018 roku,  a także Złoty Różaniec w 2019 roku),

-Festiwal Religijny w Radecznicy (wyróżnienie)

– 100-lecie Szkoły w Gorajcu,

-Festiwal im. Anny Malec z Jędrzejówce (I miejsce w 2019 roku),

Każdego roku „Kocudzanki” uczestniczą w festynie „ Z Kolbergiem po gminie”. Wzięły udział w  warsztatach Muzyka Tradycyjna Roztocza „Leć głosie po rosie” w Chłopkowie gmina Frampol w 2018 roku, oraz Muzyka Tradycyjna Roztocza „Na rozstajnych drogach” w Kocudzy w 2019 r.
Panie za swoją pracę i trud otrzymały wiele nagród (m. in. statuetki, puchary), a także kilkadziesiąt dyplomów i podziękowań.


MARIANKI

 

Grupa śpiewacza pod nazwą „Marianki” działa przy stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej od 2012 roku. Kierownikiem zespołu jest Irena Gilas. Kobiety reprezentują Gminę Dzwola, oraz Stowarzyszenie na różnych imprezach organizowanych w ciągu całego roku. Ponadto biorą czynny udział w przeglądach, konkursach, gdzie zdobywają liczne nagrody
i wyróżnienia.

W swojej działalności zespół może pochwalić się bogatym i bardzo szerokim repertuarem. Znajdziemy w nim m.in. pieśni ludowe, patriotyczne, kościelne, czy też utwory folklorystyczne.
W swej twórczości „Marianki” upodobały sobie zwłaszcza utwory śpiewane gwarą kocudzką, wywodzącą się z tego regionu. Piękne stroje ludowe, które posiadają „Marianki” pozyskane zostały z projektu. To właśnie one przyczyniają się do pozytywnego odbioru i podnoszą wartość zespołu. Jednakże to nie ubiór jest najważniejszy w działalności zespołu, a twórczość i praca nad zachowaniem dorobku kulturowego tak, by przyszłe pokolenia mogły bezpośrednio zapoznać się z historią i obyczajami swoich przodków. Przekazywanie tego z pokolenia na pokolenie integruje społeczność lokalną, oraz zachowuje pewnego rodzaju spójność „małej ojczyzny”.

Zasięg zespołu już dawno przekroczył granicę gminy Dzwola. „Marianki” reprezentowały powiat, oraz gminę na wielu występach. Bardzo chętnie biorą udział  w przeglądach i konkursach poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych. W 2015 r. zespół zajął I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie, oraz wyróżnienie w tym samym przeglądzie w 2016 roku. Grupa wielokrotnie była wyróżniana podczas powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach zespołów ludowych. Kobiety zajęły I miejsce w 2013 roku oraz II miejsce w 2016 roku za wykonanie pieśni Patriotycznych i Religijnych. Kolejnym sukcesem zespołu było II miejsce w 2017 roku na Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie, oraz Dyplom Uznania od Wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka z czego są bardzo dumne. Zespół regularnie bierze udział w Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie, gdzie w 2018 roku zajął I miejsce.
W XIX i XX Międzypowiatowym Przeglądzie Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach zajęły kolejno II i III miejsce. Na XXIII Festiwalu Pieśni Maryjnych w Górecku otrzymały wyróżnienie. W 2019 roku za udział do 53 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą i XX Wojewódzkim Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów W Lublinie także otrzymały wyróżnienie. 2020 rok był bardzo trudnym czasem dla działalności kulturalnej zespołu „Marianki” lecz pomimo przeciwności zdobyły
I miejsce na VI Międzygminnym Festiwalu Muzyki Ludowej im. Anny Malec w Jędrzejówce. Kobiety występują podczas dożynek, prezentacji wielkanocnych czy bożonarodzeniowych.

Aktywność pań z zespołu pozytywnie wpływa na życie lokalnej społeczności, wzmacnia jej więzi oraz bardzo wyraźnie podnosi poziom jej zainteresowania życiem i wzajemną pomocą.
Nie sposób w kilku zdaniach opisać działalność „Marianek”. Na przestrzeni lat nie obyło się bez zmian. Zmieniały się członkinie, przybywało utworów w repertuarze, oraz doświadczeń
i umiejętności. Jedno jest jednak niezmienne- pasja i miłość do tego co robią.


ROZTOCZANKI

Zespół „Roztoczanki” powstał w styczniu 2013 roku. Założycielką zespołu jest Irena Krawiec, natomiast kierownikiem Maria Boś. Jest to zespół ludowy pielęgnujący tradycje, zwyczaje
i obrzędy regionalne z roztocza stąd nazwa „Roztoczanki”. Grupa współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzwoli. W ich szerokim repertuarze znajdują się pieśni religijne, patriotyczne, kolędy, piosenki weselne, biesiadne, kołysanki, itd. Zespół może się pochwalić udziałem i zajęciem III miejsca na 50 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą. „Roztoczanki” są bardzo dumne z takiego wyróżnienia. Bardzo chętnie przyjmują wszystkie zaproszenia. Były w Lublinie, Zamościu i wszystkich miastach powiatowych województwa lubelskiego. Otrzymały list z gratulacjami od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy za udział w Janowskich Gryczakach Kaszy i Żurawiny w Janowie Lubelskim.