,,Żywa Muzyka” w Branwi


Główną ideą imprezy „Żywa Muzyka” organizowanej już po raz czwarty w Branwi jest integracja lokalnej społeczności poprzez wspólną zabawę oraz popularyzowanie dorobku muzycznego zespołów i kapel ludowych. Tegoroczne spotkanie odbyło się w niedzielne popołudnie 30 lipca na placu przy remizie OSP. Uczestnicy imprezy obejrzeli występy zespołów śpiewaczych z gminy Dzwola: Roztoczanki, Marianki, Kocudzanki, Branwiacy. Do tańca przygrywały Kapela Stacha z Dzwoli, Kapela Zwierzyniecka, Kapela Brzozowianie oraz Spoko Orkiestra. Podsumowaniem zabawy tanecznej był występ miejscowego zespołu TOP ROLAND.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie pani Mariannie Boś z Branwi honorowej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodwego. Odznakę przyznaje się osobom, które wyróżniają się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Pani M. Boś gratulujemy i życzymy wytrwałości w pielęgnowaniu i upowszechnianiu kultury ludowej.

„Żywa Muzyka” wpisała się już w kalendarz życia kulturalnego mieszkańców Branwi i okolic. Corocznie gromadzi się na uroczystości szerokie grono odbiorców, również tych najmłodszych, którzy aktywnie spędzają czas na zorganizowanym placu zabaw.