Zmiana adresów email GBPiOK


Informujemy, że od dnia 02.04.2024 ulegają zmianie adresy email naszej instytucji.

Nowe adresy Ośrodka Kultury, Bibliotek w Dzwoli, Kocudzy i Krzemieniu oraz Klubu Sportowego Iskra Krzemień zgodnie z załączoną infografiką: