30. lecie zespołu Janowiecy


Najserdeczniejsze życzenia przyjmowali członkowie zespołu śpiewaczo – obrzędowego Janowiacy, którzy spotkali się 14 listopada w Janowskim Ośrodku Kultury, aby uczcić Jubileusz 30.lecia wspólnej pracy na rzecz upowszechniania kultury i tradycji naszego regionu. Wśród wielu zaproszonych gości składających Jubilatom gratulacje i podziękowania znaleźli się przedstawiciele gminy Dzwola: członkinie zespołu Kocudzanki, Kapela Stacha z Dzwoli oraz Z. Buryta dyrektor GBPiOK.

Wieloletnią współpracą z zespołem Janowiacy i panią Lidią Tryka – kierowniczką zespołu, poszczycić mogą się państwo Alina i Stefan Myszakowie z Kocudzy, pan Stanisław Głaz z Dzwoli, pan Bronisław Rawski z Kocudzy oraz pan Aleksander Bielak ze Zdzisławic.

Foto: A. Boś

Z. Buryta