IX Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej w Potoku


IX Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej
W sobotę 12 października 2019 r. w miejscowości Potok Stany odbył się IX Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim, przy współpracy z samorządem Gminy. Zaproszonych gości powitała p. Anna Brankiewicz dyr. GOK w Potoku Wielkim, która prowadziła Przegląd. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: p. Michał Komacki Wicestarosta Janowski, p. Leszek Nosal Wójt Gminy Potok Wielki, p. Marian Giska Przewodniczący Rady Gminy Potok Wielki oraz wielu innych. Głównym celem przeglądu była prezentacja lokalnej kultury ludowej, pieśni, muzyki oraz ich twórców z terenu Lubelszczyzny oraz prezentacja lokalnego rękodzieła. W wydarzeniu uczestniczyło: 12 zespołów, 2 solistów, 5 kapel oraz 10 stowarzyszeń rękodzieła, które zaprezentowały swoje prace wykonane różnymi technikami. Wykonawcy reprezentowali cztery powiaty: janowski, lubelski, kraśnicki oraz biłgorajski. Gminę Dzwola reprezentowały zespoły: ,,Kocudzanki” oraz ,,Borowiacy” oraz solistka Alina Myszak. Jury w składzie: Barbara Nazarewicz, Andrzej Sar oraz Andrzej Wojtan postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników biorących udział w przeglądzie. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełnej naturalnej spontaniczności atmosfera, łącznie ze wspólnym tańcem oraz śpiewem. Przegląd zakończył się wspólną biesiadą, która trwała do późnych godzin wieczornych.