Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Wojewódzki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

Cień

Wojewódzki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

21 maja 2019 r. w Parku Naukowo-technologicznym w Puławach odbył się Wojewódzki Kongres dla Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny, który został przeprowadzony pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek oraz przy udziale wicepremier Beaty Szydło. Gminę Dzwola reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Pierwszej, Kocudzy Trzeciej, Dzwoli, Krzemienia Drugiego oraz Branwi.
Na wstępie spotkania odbyło się kilka prelekcji dotyczących m. in. obecnej sytuacji w leśnictwie oraz możliwości pozyskiwania pomocy finansowych dla kół gospodyń wiejskich. Uroczyste otwarcie w formie powitalnej dla wicepremier i wicemarszałek sejmu stanowił pokaz tańców ludowych przy muzyce biesiadnej odegranej ,,na żywo”. Wicepremier podczas przemowy pochwaliła gospodynie i twórców ludowych za ich działalność w obrębie kultywowania regionalnego dziedzictwa kulturowego, które jest niezwykle bogate i charakterystyczne dla każdego z regionów, a także zapowiedziała starania o dodatkowe fundusze skierowane specjalnie dla stowarzyszeń kół gospodyń wiejskich. Po przemówieniach odbyła się degustacja i pokaz regionalnych wyrobów kulinarnych, a także rzemiosła artystycznego, które zostały zaprezentowane na przygotowanych stoiskach regionalnych.

Kongres dla kół gospodyń wiejskich z pewnością stanowił doskonałą okazję do wspólnej integracji kreatywnych kobiet pochodzących z różnych regionów województwa lubelskiego. Dziękujemy organizatorom wydarzenia za to, że poprzez udział w tej jakże ważnej dla lokalnych stowarzyszeń imprezie mieliśmy możliwość do prezentacji i promocji charakterystycznych dla naszego regionu produktów kulinarnych oraz wyrobów rzemieślniczych. Dziękujemy również członkiniom KGW Gminy Dzwola za tak liczną obecność oraz za trud włożony w przygotowania do prezentacji swoich stoisk. Mamy nadzieję, że to wydarzenie wzbudzi coraz większe zainteresowania wśród mieszkańców polskich wsi oraz zachęci aktywne kulturalnie kobiety do coraz liczniejszego organizowania się i podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz kultywowania dawnych tradycji regionalnych związanych z codziennym życiem naszych przodków. Liczymy na to, że podejmowanie inicjatyw tego typu zaowocuje w przyszłości pełnym rozkwitem naszej polskiej dumy narodowej wśród całego społeczeństwa, jak również przyczyni się do jeszcze większej pielęgnacji – co prawda nie łatwej, ale jakże bogatej historii naszego kraju wśród młodych pokoleń.

Tekst/Foto: S. Kaproń

Drukuj

Powrót
Do Góry