Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Dofinansowania na Potańcówki Wiejskie

Cień

Dofinansowania na Potańcówki Wiejskie

Program przewiduje dofinansowanie projektów polegających na organizacji potańcówek na obszarach wiejskich.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.

Szczegóły, regulamin i wniosek znajdziesz na stronie www.nikidw.edu.pl.

Drukuj

Powrót
Do Góry