Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

II Kongres Kultury woj. Lubelskiego

Cień

II Kongres Kultury woj. Lubelskiego

W dniach 19-20 września w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie przy współpracy z Centrum Spotkania Kultur, a także przy wsparciu Zarządu Województwa Lubelskiego. Program Kongresu dotyczył wymiany doświadczeń pracowników, pasjonatów i animatorów kultury działających w obrębie województwa lubelskiego. W ciągu zaledwie dwóch dni odbyły się prelekcje, panele dyskusyjne, wykłady dotyczące m.in. muzyki, wzornictwa i obrzędowości, a także liczne koncerty. Główną atrakcją była uroczysta Gala wręczenia nagród, odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych działaczy kultury. W uroczystości wzięli udział m.in przedstawiciele ośrodków kultury, naukowcy, publicyści, artyści, aktywiści oraz zespoły ludowe. Przedstawicielką naszego regionu była instruktor GBPiOK p. Irena Krawiec, która otrzymała dyplom uznania za całokształt działalności artystycznej. Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy p. Irenie za trud i serce jakie wkłada w codzienną pracę na rzecz rozwoju kulturowego naszej wioski i okolic, a także upowszechniania kultury oraz przekazywania dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu. Życzymy naszej niezastąpionej działaczce dalszych sukcesów na jak najwyższym poziomie, a także wszelkiej pomyślności objawiającej się przede wszystkim w owocnej pracy na rzecz niesienia dobra kulturowego innym oraz wynikającej z tego samo satysfakcji i radości. Podczas gali odbył się także niesamowicie emocjonujący koncert wybitnej sopranistki Ewy Vesin, połączony z występem Orkiestry symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Maestro Tadeusza Wicherka. Gratulujemy wszystkim laureatom Gali Kongresu Kultur. Z pewnością uczestnictwo w uroczystości o tak wysokiej randze motywuje do dalszej pracy i aktywności w sferze kulturowej życia społecznego, jak również utwierdza w przekonaniu o słuszności działań związanych z budowaniem, rozpowszechnianiem i przekazywaniem młodemu pokoleniu naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Takiej właśnie pewności siebie, szczerej i niezłomnej wiary oraz siły w dążeniu do postawionych sobie celów i założeń życzymy wszystkim działaczom i miłośnikom szerokorozumianej Kultury, jako jednej z głównych struktur działalności życia człowieka, która obejmuje w swym zakresie nie tylko kształtowanie osobowości ludzkiej, ale przede wszystkim wpływa na całokształt moralno-wizerunkowy całego społeczeństwa tworząc w ten sposób jego tożsamość narodową. Życzymy także, aby wszyscy przedstawiciele jednostek kulturowych, osoby twórczo aktywne oraz inni, którzy nieustannie dążąc do zrealizowania swych życiowych pasji i założeń mają swój znamienity udział w życiu kulturowym człowieka nigdy nie zwątpili w słuszność swojego powołania. Z wyrazami szacunku życzenia składają pracownicy GBPiOK.
Tekst i foto: S. Kaproń

Drukuj

Powrót
Do Góry