Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów


W dniu 19 października w Zamojskim Domu Kultury odbyły się międzypowiatowe eliminacje do XVII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Wśród wielu wykonawców liczną grupę stanowili artyści z naszej gminy, którzy po zaprezentowaniu swoich utworów zakwalifikowani zostali do finału w Dęblinie. Wśród nominowanych znaleźli się:

Kapela Stacha z Dzwoli,

zespoły Marianki i Kocudzanki,

solistka Alina Myszak.

Zespoły Roztoczanki i Branwiacy otrzymały podziękowania za udział w eliminacjach.

Finał „Jesiennego Przeglądu…” odbędzie się 19 listopada 2016 roku.

Z. Buryta