Jubileusz Stanianek z Potoka Stany


W dniu 27 września w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku Stanach, śpiewaczy zespół Stanianki obchodził  trzydziestolecie działalności artystycznej. Podziękowania za wieloletnią współpracę w imieniu Ośrodka Kultury złożyli przedstawiciele zespołów Roztoczanki, Branwiacy, Kapela Stacha z Dzwoli oraz dyrektor GBPiOK.

Admin