Konkurs na Stroik Wielkanocny


Regulamin Gminnego Konkursu na Stroik Wielkanocny

Organizatorem konkursu na wykonanie stroika wielkanocnego jest GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I OŚRODEK KULTURY.

 1. Cele konkursu:
 • upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej i tradycji związanych z okresem wielkanocnym,
 • poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu stroików wielkanocnych,
 • aktywizacja mieszkańców Gminy Dzwola w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia stroików wielkanocnych.
 1. Uczestnictwo:

       – konkurs organizowany jest dla mieszkańców Gminy Dzwola,

       – adresowany jest do dzieci , młodzieży i osób dorosłych,

       – przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego.

       Jury dokona oceny w następujących kategoriach w których zostaną wytypowani laureaci:

        –   przedszkolaki i dzieci do kl. III SP,

       –   dzieci i młodzież do 15 roku życia,

       –   dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia.

                  Harmonogram konkursu:

 • 15.03.2012 r.  –  ogłoszenie konkursu,
 • 16.03. 2022r. do 7.04.2022 r. – przyjmowanie prac konkursowych,
 • 11.04.2022 r.  –  rozstrzygnięcie konkursu .Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie GBPiOK www.dzwolaok.pl oraz na Facebooku,
 • 12-13.04.2022 r. – wręczenie nagród i dyplomów laureatom.
 1. Warunki udziału w konkursie:

       –  wykonanie stroika o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie,

       –   możliwość zastosowania dowolnych technik,

       –   stroik należy wykonać indywidualnie,

       –  nie będą oceniane prace wykonane grupowo.

 1. Miejsce i termin składania prac:

        – wykonane prace należy dostarczyć do GBPiOK w Kocudzy Drugiej 59,lub do placówek bibliotek w poszczególnych                          miejscowościach  w terminie  do 7 kwietnia 2022 r.,

         – każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę (imię i nazwisko, wiek, miejscowość i nr telefonu), oraz wypełnioną kartę zgłoszeń.

 1. Komisja konkursowa:Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna I, II, III miejsce w każdej  z kategorii. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki .Prace zostaną ocenione pod względem:
  · zgodności z tematem,
  · wkładu pracy , walorów estetycznych i plastycznych (kolorystyka, kompozycja, dodatki),
  · pomysłowości i oryginalności,
  · estetyki i staranności wykonania,
  · wykorzystania materiałów naturalnych.

     Ocenie będą podlegać prace wykonane własnoręcznie, jednak dopuszczalne jest zastosowanie jako dodatek
elementów gotowych.

 1. Kontakt:

       Informacje związane z konkursem będą udzielane bezpośrednio, bądź pod numerami telefonów : Ośrodek Kultury
w Kocudzy Drugiej ( tel. 881 799 703) , Biblioteka Publiczna w Dzwoli (tel. 530 850 894) oraz w Filiach
w Krzemieniu Pierwszym (tel. 535 517  127) ,w  Kocudzy Trzeciej ( tel. 535 520 941 ).

 1. Informacje dodatkowe:Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie do celów związanych z konkursem, w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

 

Karta zgłoszenia do konkursu