Pośnik kocudzki


17 grudnia w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej odbył się dwudziesty trzeci „Pośnik kocudzki”, w którym uczestniczyli starsi, samotni mieszkańcy gminy Dzwola. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła wszystkich zgromadzonych młodzież z Zespołu Szkół w Dzwoli przedstawiając historię narodzin Bożej Dzieciny, w jasełkach przygotowanych pod kierunkiem pani A. Jargiło – Bożek.

Do wspólnej modlitwy i dzielenia się opłatkiem zaprosił ks. kan. Jan Kardaś, kierując do zgromadzonych słowo otuchy i pocieszenia. Świąteczne życzenia złożył uczestnikom spotkania pan Stanisław Rożek Wójt Gminy Dzwola, po czym zaśpiewał kilka kolęd. Na scenie wystąpili także zespół Jarzębina i Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Z. Buryta