Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Spotkanie „Biblioteka dla kilmatu”

Cień

Spotkanie „Biblioteka dla kilmatu”

Tegoroczna kampania społeczna  „Cała Polska czyta dzieciom” odbywała się pod hasłem „Klimat dla polskich autorów”. Miała ona na celu zaprezentować dzieciom i młodzieży polską literaturę ostatnich lat, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas i niestety zagrożonej naszymi działaniami przyrody. Jej zadaniem było nakłonienie młodych czytelników do refleksji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony klimatu i planety.

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury włączając się w kampanię zorganizowała spotkanie dla dzieci pt. „Biblioteka dla klimatu”. Wszystkich biorących udział w wydarzeniu przywitał dyrektor Tomasz Jaszek, następnie został odczytany fragment książki Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”. Na nasze spotkanie została zaproszona pani Justyna Tomecka, edukator z Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Janowie Lubelskim, która opowiadała o lesie i zwierzętach w nich zamieszkujących i nie tylko. Tłumaczyła jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa las oraz jak należy się w nim zachowywać. Pani Justyna zapoznała nas z gwarą łowiecką i przekazała kilka ciekawostek odnośnie życia zwierząt. Zrzuty jelenia i łosia wzbudziły ogromną ciekawość uczestników. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania i brały udział w dyskusji.

Ostatnim punktem spotkania było wspólne posadzenie kilku sadzonek dębu, które oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie.

Drukuj

Powrót
Do Góry