Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Wyniki konkursu plastycznego ,,Bitwa pod Dzwolą”

Cień

Wyniki konkursu plastycznego ,,Bitwa pod Dzwolą”

Celem konkursu było oddanie hołdu oraz uczczenie pamięci polskich żołnierzy poległych w walkach z niemieckim okupantem, które miały miejsce w 29 września 1939 w bitwie pod Dzwolą. Pozostałe cele to: pobudzenie patriotyzmu, odkrywanie młodych talentów, promocja i wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży, prezentacja i publikacja prac, pobudzenie kreatywności i wyobraźni artystycznej, uwrażliwienie na sztukę.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych gminy Dzwola i składał się na poszczególne kategorie wiekowe:
1. Klasy I-IV
2. Klasy V-VIII

Do konkursu zgłoszono łącznie 78 prac, w tym: 37 prac z Kocudzy, 30 prac z Dzwoli, 9 z Krzemienia oraz 2 z Branwi, z czego 32 prace w kategorii Klasy I-IV (w tym: 18 z Kocudzy i 14 z Dzwoli) oraz 46 prac w kategorii Klasy V-VIII (w tym: 19 z Kocudzy, 16 z Dzwoli, 9 z Krzemienia, 2 z Branwi)
W dniu 27 września 2019 roku w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wytypowano pierwsze 3 miejsca w każdej z poszczególnych kategorii.
Komisja konkursowa, w składzie: Paweł Blacha (Przewodniczący komisji), Sławomir Kaproń (Członek komisji) postanowiła nagrodzić laureatów konkursu na podstawie:
– zgodności pracy z tematyką konkursu,
– uwzględnionych elementów i miejsc historycznych,
– stylu wykonanej pracy,
– warsztatu (umiejętności techniczne),
– rezultatu całościowego wykonanej pracy.
Wyniki Konkursu
KATEGORIA I : uczniowie klas I-IV
I miejsce ex-aequo: Kamil Flis z Branwi Szlacheckiej (kl. I) oraz Sebastian Zygmunt z Kocudzy (kl. III)
II miejsce: Szymon Góra z Kocudzy Trzeciej (kl. II)
III miejsce: Dominika Flis ze Zdzisławic (kl. III)
Wyróżnienie: Paweł Brzezina z Kocudzy (kl. III)

KATEGORIA II: uczniowie klas V-VIII
I miejsce ex aequo: Oliwia Lewczyk z Dzwoli (kl. V) oraz Agnieszka Góra z Krzemienia (kl. VI)
II miejsce ex aequo: Patryk Abram z Konstantowa (kl. VI) oraz Gabriela Gilas z Kocudzy (kl. V)
III miejsce ex aequo: Martyna Rawska oraz Karolina Rawska z Kocudzy (kl. VI)
Wyróżnienie: Ewelina Ligaj z Krzemienia oraz Jagoda Jargieło z Kocudzy (kl. VII)

Zgodnie z postanowieniami regulaminu nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.gbpiokdzwola.pl oraz profilu Fb. Wystawa pokonkursowa trwać będzie do końca listopada 2019 roku. Miejscem wystawy prac konkursowych będzie świetlica GBPiOK. Prace konkursowe należy odebrać we własnym zakresie do końca 2019 roku.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i chęci do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych. Mamy nadzieje, że konkurs wpłynie pozytywnie na chęci oraz rozbudzenie wewnętrznej motywacji do dalszego rozwoju plastycznego, a także do chętnego udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą placówkę kulturalną.
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez Urząd Gminy Dzwola.

Drukuj

Powrót
Do Góry