Zakończono realizację zadania w ramach PROW 2007 – 2013


     W dniu 31 marca 2015 roku zakończono operację „Opracowanie i wydanie książki pt. „Gmina Dzwola. Historia i tradycje”. Wydawcą książki „Gmina Dzwola. Historia i tradycje” jest GBPiOK, natomiast autorem Zenon Baranowski. Nakład publikacji – 500 egzemplarzy.

Szczegóły w zakładce: Projekty.

Z. Buryta